Specyficzne fakty dotyczące septyki, które powinieneś wiedzieć

Kiedy pompować szambo?

Większość firm zajmujących się systemami septycznymi zaleca pompowanie szamba co 3 do 5 lat. Jednak dokładny czas będzie się różnić w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, wielkości i liczby toalet, całkowitej ilości wytworzonych ścieków, ilości ciał stałych w ściekach i wielkości szamba.

Specjaliści z Szamba Betonowe powinni dokonać inspekcji i oceny, kiedy należy wyczyścić zbiornik. Usługodawcy ocenią jego zawartość na podstawie poziomu wody obecnej w zbiorniku podczas przepompowywania. W zależności od systemu septycznego może być konieczne odpompowanie szamba częściej niż trzy do pięciu lat.

Jak pompuje się szambo

Pompowanie szamba to prosty proces:

Firma pompująca korzysta z wózka próżniowego, który wypompowuje ścieki (szlam) z szamba. Osad jest wysyłany na składowisko lub do zakładu, który może go odpowiednio zutylizować.

Wóz asenizacyjny odprowadza również wodę ze zbiornika odprowadzaną do strumienia lub zbiornika wodnego. Ścieki są oczyszczane, zanim trafią z powrotem do środowiska.

Wóz asenizacyjny napełnia szambo czystą wodą ze zbiornika zasilającego. Ponieważ większość szlamu została usunięta, zacznie on ponownie napełniać szambo.

Dbanie o swój system septyczny

Zaplanuj regularne pompowanie szamba za pomocą Szamba Betonowe i utrzymuj system szamba. Będzie trwał dłużej i zapewni bardziej niezawodną usługę.

Pamiętaj o tych wskazówkach:

  • Jeśli zauważysz jakiekolwiek zapachy, zbierającą się wodę w pobliżu zbiornika lub inne potencjalne problemy, natychmiast skontaktuj się ze specjalistami serwisu septycznego, aby jak najszybciej sprawdzić i naprawić.
  • Po opróżnieniu zbiornika załóż z powrotem pokrywkę i umieść go prawidłowo, aby nie przeciekał.
  • Poprowadź wąż spod zlewu kuchennego do szamba, aby wymusić powietrze, umożliwiając naturalny odpływ wody. Nie pozostawiaj węża podłączonego na dłużej niż 24 godziny, ponieważ może to spowodować przepływ wsteczny i uszkodzenie przez wodę.
  • Skorzystaj z usługi Septic Service Pro, aby wyczyścić przewody główne, rury lub odpływy prowadzące do szamba, ponieważ mogą one z czasem zapełnić się zanieczyszczeniami.

Pozwól profesjonalistom ds. serwisu septycznego sprawdzić i wyczyścić system septyczny w razie potrzeby. Jeżeli dreny spływają powoli, cofa się lub utrzymują się zapachy, należy skontaktować się z firmą Szamba Betonowe w celu sprawdzenia.

Dla niedoinformowanych ścieki mogą wydawać się skrótem lub błędną pisownią słowa kanalizacja. Jednak specjaliści z Szamba Betonowe znają różnicę i stosują ją w usługach domowych i komercyjnych.

Większość z nas nawet nie myśli o tym, ile odpadów wytwarzamy każdego dnia. Właściwie w każdej minucie, którą spędzamy bezsennie, tworzymy odpady, które muszą zostać przetworzone i poddane recyklingowi.

Kiedy odkręcasz wodę, by umyć zęby, dokąd trafia ta woda? Twój prysznic? A co z jedzeniem śniadania, zmywaniem naczyń i podlewaniem roślin?

Wszystkie te rzeczy tworzą odpady, ale na szczęście system septyczny może zwrócić dużą ich część na ziemię w celu ponownego wykorzystania. Ciała stałe opadają na dno zbiornika i muszą zostać ostatecznie oczyszczone — nawet jeśli są zabierane do zakładu gospodarowania odpadami w celu dalszego przetworzenia.

Słownik Merriam-Webster definiuje różnicę

  • Słownik Merriam-Webster definiuje kanalizację jako: sew·e·rage ˈsü -ə-rij lub ˈsu̇r-ij \ odprowadzanie i odprowadzanie ścieków i wód powierzchniowych ściekami lub systemem kanalizacji.
  • Jednak ścieki definiuje się jako: ścieki·​wiek | \ ˈsü-ij \ odrzucić płyny lub odpady zwykle odprowadzane przez ścieki.

Tak więc z definicji Merriam-Webster wiemy, że odpady, które tworzymy w naszym codziennym życiu, to „odpady płynów odprowadzanych przez ścieki”. Wtedy kanalizacja to „system kanałów”, który odprowadza nasze nieczystości (ścieki).

Szamba Betonowe zapewnia, że ​​nie będziesz musiał radzić sobie z różnicą. Zapewniają, że twój system kanalizacyjny robi to, do czego jest przeznaczony, odprowadza ścieki, które tworzymy.

Jak to działa?

Zazwyczaj domy wytwarzają niewielkie ilości odpadów, które przetwarza twój system septyczny, podczas gdy firmy i przemysł wytwarzają więcej odpadów, które usuwają bardziej rozbudowane systemy.

Twój system septyczny to infrastruktura, która przenosi ścieki, ale przetwarza wodę deszczową i wodę roztopową, aby pomóc „oczyścić” i poddać recyklingowi odpady. Szamba Betonowe utrzymuje te systemy i infrastrukturę, aby zapewnić prawidłowy przepływ.

Zanim mieliśmy technologie, które mamy dzisiaj, domy i firmy zrzucały ścieki do rzek, strumieni, oceanów i innych zbiorników wodnych. Nie wiedzieli ani nie dbali o to, że wyrządzają szkody tym samym systemom, z których codziennie czerpiemy wodę pitną. Nie było komory przesiewowej, takiej jak kanalizacja czy szamba.

Na szczęście teraz ścieki trafiają do naszego szamba lub kanalizacji do oczyszczalni. Ścieki są zwracane do środowiska, pomniejszone o odpady stałe, do recyklingu.

Domy i firmy mogą skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów z Szamba Betonowe, aby zapewnić, że ich systemy kanalizacyjne działają idealnie, odprowadzając wytwarzane przez nas odpady (ścieki). Zadzwoń już dziś, aby umówić się na inspekcję serwisową w Twoim domu lub firmie.